najczęściej __
zadawane pytania

Nasi specjaliści odpowiadają
na Wasze pytania.

01

Sposób zapisu uczestników jest każdorazowo dostosowany do potrzeb klienta i uzależniony od jego preferencji. Klient/Pracodawca może samodzielnie prowadzić zapisy i udostępnić listę zespołowi wykonującemu badania lub procesem zapisów może zająć się LongLife. Wówczas korzystamy z narzędzia online, które przekazywane jest w formie linku, gdzie każdy zainteresowany może wybrać i zapisać się na wybraną godzinę w konkretnym dniu akcji. Narzędzie, w trosce o prywatność użytkowników nie pozwala na podgląd listy uczestników przez osobę dokonującą zapisu.

02

Termin wykonania akcji profilaktycznej jest zależny od rodzaju wykonywanych badań, czasu potrzebnego na komunikację wewnętrzną do potencjalnych uczestników oraz oczywiście od sezonu, gdyż obciążenie naszych zespołów jest zmienne. Należy jednak podkreślić, że realizację akcji jesteśmy w stanie rozpocząć nawet po 72 godzinach od złożenia zamówienia.

03

Konieczność przygotowania do badań jest ściśle związana z ich rodzajem, jednak dokładamy wszelkich starań aby zestawy testów były tak komponowane, aby jak najmniej zakłócać zwykły rytm dnia i w większości przypadków nie jest wymagane żadne specjalne przygotowanie. Mając na uwadze, że realizacja akcji odbywa się często na przestrzeni kilku lub kilkunastu godzin, nie chcemy np. narzucać konieczności pozostawania na czczo przez cały dzień. W przypadku jeżeli, w porozumieniu z klientem, przeprowadzamy badanie wymagające specjalnego przygotowania, przedstawiamy szczegółową instrukcję zalecanego postępowania.

04

Zależnie od rodzaju przeprowadzanych badań, dedykujemy zespół doświadczonych specjalistów w zakresie medycyny, w tym lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy oraz ratowników medycznych.

05

Jest to uzależnione od rodzaju badania – w przypadku pobrania krwi żylnej do oznaczenia parametrów w laboratorium zewnętrznym, wyniki badań są odbierane przez pacjenta za pośrednictwem portalu internetowego, zgodnie z przedstawioną instrukcją, w czasie zazwyczaj nie dłuższym niż 24 godziny od momentu pobrania materiału.

W przypadku badań z wykorzystaniem analizatorów point of care, wyniki oznaczeń znane są po ok 2 minutach i przekazywane badanemu jeszcze podczas jego wizyty w punkcie medycznym, wraz z niezbędnym komentarzem i zaleceniami.

W przypadku badań USG, opis badania przygotowany jest przez lekarza bezpośrednio po badaniu i wraz z ewentualnymi zaleceniami, przekazywany jest pacjentowi podczas tej samej wizyty w punkcie medycznym, w formie papierowej.

06

W przypadku badań USG oraz oznaczeń z wykorzystaniem urządzeń point of care, wyniki przekazywane są pacjentowi podczas tej samej wizyty, wraz z komentarzem oraz ewentualnymi dalszymi zaleceniami.
W przypadku badań przekazywanych do laboratorium, w naszej ofercie znajduje się możliwość organizacji webinaru podczas którego omawiamy potencjalne odchylenia oraz ich znaczenie kliniczne, pozwalając na indywidualną identyfikację nieprawidłowości oraz przekazujemy adekwatne zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Podczas wspomnianego webinaru, w trosce o poufność danych medycznych uczestników, nie omawiamy indywidualnych wyników badań na forum.

07

Pracodawca nie ma dostępu do wyników badań pracowników i nie otrzymuje takich danych. Wszystkie informacje zdrowotne przekazywane są jedynie pacjentowi. W większości wypadków, o ile pracownik świadomie nie postanowi inaczej, pracodawca nie otrzymuje wprost informacji kto uczestniczył w badaniu, a jedynie informację zbiorczą na temat ilości przeprowadzonych badań. Raport dla pracodawcy/organizatora sporządzany jest w taki sposób, aby uniemożliwić identyfikację i przypisanie ewentualnych rozpoznań do konkretnej osoby. Czynności wykonywane przez medyków objęte są standardową tajemnicą zawodową

08

Jeżeli indywidualne postanowienia nie stanowią inaczej, klient proszony jest jedynie o wyznaczenie pomieszczenia/obszaru na terenie objętym realizacją, zapewniającego największą możliwą prywatność oraz dostęp do energii elektrycznej. Wyposażenie oraz organizacja miejsca realizacji leży po stronie LongLife, które dysponuje wszelkim niezbędnym do tego celu wyposażeniem.

09

Daty i godziny realizacji, ustalane są indywidualnie według potrzeb klienta i w oparciu o naszego dotychczasowe doświadczenia, wiemy jak ważne jest elastyczne podejście do ram czasowych realizacji projektów. Badania odbywają się w godzinach pracy uczestników i zależnie od specyfiki działalności, np. pracy zmianowej, jesteśmy w stanie przeprowadzić badania 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów, podczas procesu składania zamówienia.

10

Klient/organizator/pracodawca, otrzymuje końcowy raport podsumowujący przebieg realizacji zlecenia, zawierający m.in. liczbę i rodzaj wykonanych badań, wraz z podsumowaniem efektów, jednak w sposób uniemożliwiający przypisanie danych medycznych do konkretnych uczestników, zgodnie z najwyższymi standardami dbałości o poufność danych uczestników.

11

Jednym z głównych założeń naszego działania jest zminimalizowanie strat czasowych i finansowych klienta, zatem czas przerwy w pracy uczestnika w większości przypadków nie przekracza 15 minut.

12

Nasze badania są dobrane w taki sposób, aby zminimalizować utracony czas pracy i w sposób bezpieczny umożliwić realizowanie swoich obowiązków zawodowych, zatem uczestnik może pracować zarówno przed samym badaniem jak również może wrócić do obowiązków zaraz po jego zakończeniu.

13

Do każdej akcji wyznaczany jest Koordynator, który zarówno przed akcją ustala szczegóły, jak również jest do dyspozycji w czasie trwania akcji oraz po realizacji usługi. Jest to dedykowana 1 osoba, która merytorycznie, logistycznie i operacyjnie jest w kontakcie z Pracodawcą i Pracownikami.

14

Każdorazowo przekazujemy materiały merytoryczne, informacyjne i marketingowe/graficzne w ramach wsparcie komunikacji wewnętrznej. Wszystkie materiały są personalizowane a forma ustalana jest indywidualnie z Klientem.

logo LongLife

NASZE AKCJE W TRZECH KROKACH

  1. wsparcie
    organizacji

  2. badania
    specjalistyczne

  3. omówienie
    wyników